Regulerbar kobber ring med aqua calcedon

300,00 kr

Kobber
Mængde